Plainbacks E36
Joseph Henri Rochias, Neuchatel, ~1840

Complete (52)