Plainbacks T73

Waddington Fassett, a no-revoke design of 1935